Přivítání
Nabídka
Příjezd
Fotografie
Situační plán
Links

 
Jak se k?n?m dostanete
 
Po rychlostn? silnici S6 doraz?te pohodln? do Spitalu na Semmeringu.
Na?e obec le?? t?m?? na polovi?n? cest? mezi V?dn? a ?t?rsk?m Hradcem (Graz).
Pokud p?ijedete od?v?chodu (nap?. z?V?dn?), opust?te silnici S6 u v?jezdu Spital/ Semmering.
P?ijedete-li od z?padu, sjedete ze silnice u v?jezdu M?rzzuschlag Ost.
D?le pokra?ujete po B306 p?ibli?n? 2-3 km a? do Spitalu.
Ze st?edu obce jedete ve sm?ru st?edn? stanice lanovky na Stuhleck (Mittelstation).
(Pokud jste silnici S6 opustil u v?jezdu Spital, mus?te odbo?it za ?doln? stanic? lanovky doleva.
Z?druh?ho sm?ru se d?te na ?rovni Raiffeisen banky doprava.)
Pokra?ujete pod?l Kaltenbachstra?e a? k?st?edn? stanici lanovky na Stuhleck (Mittelstation Berglift Stuhleck) a p??mo p?ed stanic? stoj? vpravo n? d?m pro hosty.