Přivítání
Nabídka
Příjezd
Fotografie
Situační plán
Links

Panorama

Infrastruktura:

Prost?edn? stanice ?ty?seda?kov? lanovky soused? s d?tsk?m vlekem.

P?j?ovna ly?? a zimn?ch sportovn?ch pot?eb, tak i ly?a?sk? ?kola a hostinec jsou na?i soused?.

Centrum Spitalu na Semmeringu: 7 a? 10 minut p?ky, p??le?itost n?kupu potravin, restaurace, hostince.